ANBI-verklaring

De Belastingdienst heeft voor Thalia een zogenaamde ANBI-verklaring uitgegeven. Hiermee is Thalia officieel aangemerkt als goed doel, waardoor uw gift aan Thalia fiscaal aftrekbaar is. Bovendien – omdat Thalia een culturele instelling is – mogen particulieren het bedrag voor 125% aftrekken en bedrijven en instellingen voor maar liefst 150%.
Meer informatie over de mogelijkheden treft u aan op de website van de Belastingdienst.

Uw giften zijn aftrekbaar door onze culturele ANBI-verklaring!

Gegevens
RSIN (fiscaal) nummer:
25.62.182

Financiële verantwoording 2019:
Klik hier voor het jaarverslag
Klik hier voor de toelichtingen

Beloningsbeleid:
Thalia is een vereniging met leden die maandelijks contributie betalen.
Het bestuur van de vereniging en de leden van de vereniging (die o.a. zorgen voor decor, kostumering, rekwisieten, vervoer en werkzaamheden van andere aard) zijn allen onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding, noch gage voor hun inzet.

Thalia stelt zich ten doel om:

  • met amateurs – op een zo hoog mogelijk niveau – operette’s, opera’s en andere vormen van muziektheater te brengen;
  • het zang en spelniveau van de leden van de vereniging te verhogen door middel van stemvorming, aandacht voor spel en beweging en instructie voor het gebruik van bladmuziek;
  • de vorm operette als muziektheaterdiscipline in stand te houden;
  • operette’s te spelen uit het onbekendere repertoire, zoals de Franse werken van Jacques Offenbach en Charles Lecocq, de Light-opera’s van Gilbert & Sullivan en de Spaanse Volksopera (Zarzuela’s);
  • de voorstellingen te spelen in moderne vertalingen om op die wijze een breed publiek aan zich te binden;
  • de voorstellingen zo betaalbaar mogelijk te houden, waardoor zoveel mogelijk mensen – ook met een smalle beurs – de voorstellingen kunnen bezoeken.

In navolging van voornoemde doelen, is het uitvoerende beleid:

  • jaarlijks verzorgen van een grote muziektheaterproductie in een Amsterdams theater, compleet met orkest, decor, rekwisieten en kostumering. In 2015 was dat bijvoorbeeld Les Brigands van Jacques Offenbach in theater De Meervaart en in 2016 zal The Pirates of Penzance van Gilbert & Sullivan gespeels worden in het Zuider Amstel Kanaal Theater (ZAK-Theater). In de planning voor de komende jaren staat onder andere het brengen van de operette Gasparone en een speciaal muzikaal project rondom oude Nederlandse speelfilms;
  • per jaar een concertreeks te verzorgen op uiteenlopende locaties. In november 2015 zullen we in het ZAK-Theater onder de titel ‘100 jaar Thalia, 100 jaar hoogtepunten!’een reeks concerten geven;
  • gedurende het jaar mee te werken aan evenementen en culturele programma’s, zoals bijvoorbeeld in 2015 aan Sail Amsterdam, de Hofjesconcerten in de Amsterdamse Jordaan en het open podium van Scala in Hoofddorp.

Lees ook de pagina Over Thalia!